วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ผีเสื้อกับดอกไม้ (ภาพที่ 5)
ผีเสื้อกับดอกไม้...ไม่ค่อยเห็น

ฉันว่าเป็นธรรมชาติ...ที่สดใส

ฉันอยากให้โลกนี้...ผ่องอำไพ

เพื่อจิตใจคนทั้งหลาย...ได้ชื่นบาน

(ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไร แต่ห่างนานเกินไปแล้ว
กลัวเสียชื่อบล็อก"ภาพถ่ายฝีมือข้าพเจ้าเอง")