วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

สำหรับผู้สนใจการใช้กล้องถ่ายรูป

เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์
สำหรับผู้สนใจการใช้กล้องถ่ายรูป
ได้อ่านพบเมื่อกี๊นี้เอง
เรื่อง "ถ่ายไป บ่นไป" ของ "คุณปฐม อินทโรดม"
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกล้องและการถ่ายรูปอย่างมากมาย
ที่เว็บ Pathom
เขียนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
คลิกเข้าไปอ่านเองละกัน

ขอขอบคุณผู้เขียนและเว็บดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง
เพราะข้าพเจ้าก็กำลังหาซื้อกล้องอยู่พอดี