วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

คำว่า"ฉันรักเธอ"

zwani.com myspace graphic comments

สวัสดีวันแห่งความรัก
ขอเว้นวรรคภาพถ่ายของข้าพเจ้าไปก่อน
เพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถ่ายภาพ
วันนี้มีเพลงเก่าเพราะ ๆ มาฝาก เพลงนี้เพราะและความหมายดี

It”s a sin to tell a lie
ร้องโดย Pat Boone

Be sure it”s true when you say “I love you“
It”s a sin to tell a lie
Millions of hearts have been broken
Just because these words were spoken
I love you, yes I do, I love you
If you break my heart I”ll die
So be sure it”s true when you say “I love you”
It”s a sin to tell a lie.

แน่ใจหรือว่าเธอพูดจริง คำว่า”ฉันรักเธอ”
มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเธอพูดไม่จริง
คนมากมายที่ต้องหัวใจต้องสลาย เพราะคำพูดคำนี้
...คำว่า... “ฉันรักเธอ” ใช่สิ...ฉันก็รักเธอ...
ถ้าเธอทำให้ฉันต้องเสียใจละก็ ฉันคงตายแน่...
ดังนั้น เธอต้องแน่ใจนะเมื่อเธอพูดคำนั้นแก่ฉัน
เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเธอจะหลอกฉัน

โดย "คุณกฤติยา ศิวารักษ์"